3. Akademik Geriatri Kongresi 2010 Konuşma Metinleri

TÜRK VE DÜNYA SİNEMASI FİLMLERİNDE ALZHEİMER HASTASINA BAKIM VERENLERDEN ÖRNEKLER
Nurullah Yucel1, Hasan Huseyin Eker2, Hakan Farımaz1, Fatih Karpuz1
1İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü
2Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

AŞIRI AKTİF MESANEDE MEDİKAL TEDAVİLER; İLAÇLAR NE KADAR İŞE YARIYOR, NEYE GÖRE SEÇİYORUZ?
Dr. Kubilay İnci
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi , Üroloji Anabilim Dalı

YAŞLILARDA EGZER SİZİN ÖNEMİ
Prof.Dr. Nuray Kırdı
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,Geriatri Fizyoterapistleri Derneği

ALZHEİMER HASTALIĞI VE TEDAVİSİ : GÜNCEL DURUM
Dr. Başar Bilgic
İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, Nöroloji Bölümü

BİRİNCİ BASAMAK ve GERİATRİ İLİŞKİSİ
Uz.Dr.Kazım Tırpan
Eskişehir 041 nolu AH

BİRİNCİ BASAMAKTA YAŞLI HASTA DEĞERLENDİRMEDEKİ GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dr.İlknur Salman
AHEF Yönetim Kurulu 2. Bşk

YAŞLIDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI, BİRİNCİ BASAMAĞA ÖNERİLER
Prof. Dr. Sibel Ulker Goksel
Ege Universitesi Tıp Fakultesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

TÜRKİYE’ DE YAŞLI VE YAŞLILARA SUNULAN BAKIM HİZMETLERİ
Abdurrahman Cohaz
SHÇEK, Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanı

YEREL YÖNETİMLERİN GERİATRİ ALANINDA YAPTIKLARI ÇALIŞMALARA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEKLERİ
Dr. Muzaffer Sarac
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

YAŞLI HASTADA BESLENME DESTEK TEDAVİSİNDE PRATİK NOKTALAR
Doc. Dr. Meltem Halil
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi

AVRUPA VE DÜNYADA GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ
Uzm. Dr. Sumru Savaş
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bölümü

EGE YAŞLI HİZMET MERKEZİNDE VERİLECEK SOSYAL HİZMETİN KURAMSAL ve YASAL DAYANAĞI
Sevim Yazıcıoğlu
Sosyal Hizmet Uzmanı, Program Geliştirme Uzmanı

YENİ BİR MODEL; EGE YAŞLI HİZMET MERKEZİ
Uzm. Dr. Sevnaz Şahin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı

PARKİNSON HASTALIĞINI NASIL TANIYALIM NASIL TEDAVİ EDELİM ?
Prof. Dr. Sibel Ertan
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

YAŞLI HASTANIN EVDE BAKIMINDAKİ SORUNLAR
Dr.İsmail Sayar
Denizli Aile Hekimleri Derneği, Yönetim Kurulu Başk.

TÜRKİYE ’DE EVDE BAKIMDA MEVCUT DURUM
Prof. Dr. Rukiye Pınar
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü

YAŞLILIK HUKUKU
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı

YAŞLILIKTA AĞRI TEDAVİSİ 2010; NONSTEROİDLERDE ETKİ FARKLARI VE YENİLİKLER
Uzm. Dr. Zekeriya Ulger
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi

1. BASAMAKTAN YAŞLI OLGU ÖRNEKLERİYLE YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM
Dr. Aşkın Demirci
İzmir Karşıyaka 20 nolu Fatma Kutluay Aile Sağlığı Merkezi

ORAL ANTİDİYABETİKLERİN RENAL FONKSİYON , KİLO ALIMI VE HİPOGLİSEMİ ETKİLERİ
Prof. Dr. İlhan Yetkin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

YAŞLILIK DÖNEMİNDE SOMATİZASYONUN KLİNİK GÖRÜNÜMÜ
Doc. Dr. Suzan Ozer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

GERİATRİK HASTALARDA ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ
Doc.Dr.Nesrin Dilbaz
Ankara Numune Eğitim ve Araştrıma Hastanesi, 2.Psikiyatri Kliniği

DEMANSA BAĞLI DAVRANIŞSAL VE PSİKOLOJİK BELİRTİLERİN TEDAVİSİ
Doc. Dr. Eylem Şahin Cankurtaran
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

DELİRYUM GERİATRİ UZMANI GÖZÜYLE
Uzm. Dr. Burcu Balam Yavuz
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bölümü

DELİRYUM TEDAVİSİNDE PSİKİYATRİ GÖZÜYLE
Yrd. Doc. Dr. Ahmet Tiryaki
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anablim Dalı

POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZ TEDAVİSİ: BİFOSFONATLAR
Prof. Dr. Merih Sarıdoğan
İstanbul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

KURUMSAL BAKIM MERKEZLERİNDE İNTERDİSİPLİNER VE MULTİDİSPLİNER EKİP ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ “DARÜLACEZE GERİATRİ KONSEYİ”
Prof.Dr. Mehmet Akif Karan1, Prof.Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu1, Uzm.Dr. Esad Karışık2, Uzm.Dr. Reyhan Yılmazer2,
Uzm.Dr. Şeyda Gok2,Dr. Nurullah Yucel3, Psk.Yasemin Camcı3
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Tıp Merkezi, 3İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü

MULTİDİSİPLİNER DEĞERLENDİRMEDE PSİKİYATRİ UZMANI ÖRNEKLERİ
Dr. Şeyda Gok
Darülaceze Tıp Merkezi