Anasayfa / Toplum İçin / YAŞLILAR NEDEN GERİATRİYE BAŞVURMALI

YAŞLILAR NEDEN GERİATRİYE BAŞVURMALI

Niçin Geriatri Bölümüne Başvurmalıyız?

Geriatri tüm bilgi, ilgi, uğraşı ve araştırmasının 65 yaş ve üstünde odaklandığı, bu nedenle deneyiminin de o ölçüde arttığı bir bilim dalı olup; iç hastalıkları muayene ve tetkiklerinin yanı sıra bu yaş grubunda sık görülen hastalık ve komplikasyonların geniş ölçüde incelendiği bir disiplindir. Bu kadar kapsamlı bir inceleme birçok hastalığın daha belirti vermeden önce teşhis ve tedavisini mümkün kılar. Hangi belirtinin yaşlılığın doğal bir sonucu, hangisinin hastalığa bağlı olduğunu ortaya koyar. Ayrıca bu yaş grubunda hastalık belirtilerinin çoğunluğu genç ve orta yaşta görülenlerden farklı (zatürre ve idrar yolu enfeksiyonu örneğinde tipik belirtilerin olmaması gibi) olup teşhisi geriatri bilgisini gerekli kılar. Bu yüzden 65 yaş ve üstü hastalar öncelikle Geriatri’ye başvurmalıdır.

Kimler Geriatri Ünitesine başvurabilir?

65 yaş ve üstünde sık görülen ve zaten iç hastalıkları kapsamında olan hipertansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıkları olan hastaların yanı sıra osteoporoz, idrar kaçırma, bellek bozukluğu (Alzheimer Hastalığı, yaşa bağlı unutkanlık), depresyon, düşme, bayılma, beslenme bozukluğu, bası yaraları, çoklu ilaç kullanımı hastaları, kanser şüphesi olanlar ve koruyucu hekimlik için bilgilenme amacında olanlar Geriatri Ünite’sine başvurabilirler.