3. Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu

"3. Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu" KKTC'de başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.