Akademik Geriatri Derneği bünyesinde Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu

Akademik Geriatri Derneği bünyesinde Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu kurulmuştur.