2017 Olağan Genel Kurulu

Akademik Geriatri Derneğinin Değerli Üyeleri,

Derneğimizin olağan genel kurulu 07.04.2017 tarihinde saat 18.30'da Calista Otel Belek/Antalya'da yapılacaktır. Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14.04.2017 tarihinde aynı yer ve saatte genel kurul ekte belirtilen gündem ile toplanacaktır.

Katılımınızı bekler saygılar sunarız.

Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu

Olağan Genel Kurul Gündemi