İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda İlaç Tedavisi Sempozyumu

1 Mart 2018'de Ege Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı tarafından "İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda İlaç Tedavisi Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi www.geriatriilactedavi.com adresinde bulunabilir.