Duyurular

2023 Geriatri Yandal Uzmanlık Yeterlik (Board) Sınavı Duyurusu

9/5/2022 itibariyle yeni görev dağılımları aşağıdaki şekildedir:

Yeterlik Kurulu Üyeleri

Asil üyeler:

 • Prof. Dr. Sevgi Aras (başkan)
 • Prof. Dr. Zekeriya Ülger
 • Doç. Dr. Ahmet Yalçın
 • Doç. Dr. Özgür Kara
 • Doç. Dr. Güneş Arık
 • Doç. Dr. Mehmet Yürüyen

Yedek üyeler:

 • Doç. Dr. Aslı Tufan
 • Doç. Dr. Birkan İlhan
 • Doç. Dr. Volkan Atmış
 • Doç. Dr. Mustafa Kemal Kılıç
 • Doç. Dr. Pınar Tosun Taşar

Eğitim Programını Değerlendirme-Geliştirme Komisyonu

Asil üyeler:

 • Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler (başkan)
 • Prof. Dr. Meltem Halil
 • Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk
 • Prof. Dr. Sevgi Aras
 • Prof. Dr. Zeynel Abidin Öztürk
 • Prof. Dr. İlker Taşçı
 • Prof. Dr. Sibel Akın

Yedek üyeler:

 • Prof. Dr. Selim Nalbant
 • Prof. Dr. Murat Varlı
 • Prof. Dr. Berrin Karadağ
 • Prof. Dr. Bülent Saka
 • Doç. Dr. Ergün Bozoğlu

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Asil üyeler:

 • Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
 • Prof. Dr. Hüseyin Doruk
 • Prof. Dr. Teslime Atlı
 • Prof. Dr. Murat Varlı
 • Prof. Dr. Sevgi Aras
 • Prof. Dr. Berrin Karadağ
 • Prof. Dr. İlker Taşçı
 • Prof. Dr. Zekeriya Ülger
 • Doç. Dr. Sevnaz Şahin

Yedek üyeler:

 • Prof. Dr. Selim Nalbant
 • Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk
 • Prof. Dr. Bülent Saka
 • Prof. Dr. Zeynel Abidin Öztürk

Web Sayfası Komisyonu

Asil üyeler:

 • Doç. Dr. Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu
 • Doç. Dr. Mustafa Kemal Kılıç
 • Uzman Dr. Çağatay Çavuşoğlu

Tutanaklar

Yeterlik Genel Kurulu Tutanak - 21/09/2019

Yeterlik Yürütme Kurulu Tutanak - 28/12/2019

Yeterlik Kurulu Yönergesi - 22/01/2020

Yeterlik Belgesi Başvuru Dilekçesi Örneği

TUDEK Etik Çerçeve Yazısı

Gizlilik Belgesi Tarihsiz

Komisyonlar