Geriatri, 65 yaş ve üzeri hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal durumları, fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalıdır. Tıpta uzmanlık tüzüğüne göre dünya örneklerinde de olduğu gibi 4 yıllık iç hastalıkları eğitimini tamamlayıp iç hastalıkları uzmanı olmaya hak kazandıktan sonra 3 yıllık geriatri yan dal eğitiminin tamamlanması ile geriatrist olunmaktadır. Ülkemizde Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Isparta Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültelerinde iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı geriatri bilim dalları veya üniteleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Adı geçen bilim dallarında görev yapmakta olan geriatri uzmanlarının tamamına yakını akademik geriatri derneğinin aktif üyesidir.

Derneğimizin öncelikli amaçları üyelerinin Geriatri Bilim Dalı'nda araştırma, eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarına destek olmak, geriatri eğitiminde, hasta bakımında ve akademik çalışmalarda teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesine katkıda bulunmak ve Geriatrinin interdisipliner ekibinin geriatrist dışındaki diğer üyeleri olan geriatri hemşireleri, fizyoterapistler, beslenme uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve huzurevi hekimleri ile beraber gelişmesini ve büyümesini sağlamak bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kongre ve seminerler düzenlemek, bilimsel yayınlar, rehberler ve kılavuzlar yapmak, Ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlar, özel ve resmi kuruluşlar, derneklerle işbirliği yapılması, geriatri konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve rehberlik yapmak, tıp çalışanları ve tüm toplumun bilinçlenmesini sağlama faaliyetlerinde bulunmakta diğer amaçlarından bazılarıdır.

Avrupa Geriatri Cemiyeti (EUGMS) asil ve Uluslararası Gerontoloji ve Geriatri Derneği  (IAGG) gözlemci üyesi olan derneğimiz her yıl Akademik Geriatri Kongresi'ni geniş bir katılımla düzenlemekte ve derneğin süreli yayın organı olan Akademik Geriatri Dergisi'ni yılda üç sayı olmak üzere yayınlamaktadır. Akademik Geriatri Kongresi tüm geriatri camiasını, huzur ve bakım evleri çalışanlarını, iç hastalıkları, iç hastalıkları yan dalları, kardiyoloji, nöroloji, psikiyatri, ortopedi ve üroloji uzmanlarını, aile hekimlerini, pratisyen hekimleri, fizyoterapist, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı, psikolog gibi interdisipliner geriatri ekibi elemanlarını ve bu alana ilgi duyan herkesi kucaklamakta, ayrıca EUGMS'den de konuşmacıları ağırlamaktadır.

Akademik Geriatri Derneği’nin temel hedefi Yaşlılık ve yaşlı sorunları ile ilgili verilerin saptanmasında ve ilgili kurumlarla paylaşılmasında öncü kurum olmak ve uluslararası projeler geliştirip mevcut ilişkilerini daha ileri boyutlara taşımaktır.