Kamuoyuna Duyurumuzdur

KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR

Covid-19 pandemisinde hekim/sağlık çalışanları zor koşullarda büyük özveri ile çalışmaktadır. Toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanları mesleki maruziyet nedeniyle en riskli gruptur. Şu ana kadar 66'sı hekim olmak üzere 152 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Sağlık çalışanlarının Covid-19 tanısı alması durumunda, hastalığın meslekle ilişkisi göz önüne alınarak "meslek hastalığı" olarak kabul edilmesini talep ediyoruz.

AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU