AGD Kamuoyu Duyurusu

KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR

Yıllardır süregelen ve son dönemlerde artış gösteren sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına rağmen yetkili kişilerce bu hususta tatmin edici bir açıklama yapılmaması ve dahi çalışanların haklı tepkilerinin sadece maddi sıkıntılar boyutuna indirgenmesi, ülkesini ve milletini seven biz Türk hekimlerinin çalışma azmini kırmakta ve halk nazarındaki itibarını ayaklar altına almaktadır. Covid-19 pandemisi boyunca toplum sağlığının korunmasında yadsınamaz emeği bulunan sağlık çalışanlarının bundan sonra da milletimize hizmet etmek niyetinde olduğunu; bunun gereği olarak çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi, can güvenliğinin teminatı konularında somut adımlar atılması yönündeki talebimizi kamuoyunun ve yetkililerin bilgilerine sunarız.